Nieuw besturingssysteem voor pneumatisch bediende koppelingen

AVD Holland en Sikking Controls ontwikkelden samen een nieuw besturingssysteem om de laatste ontwikkelingen in de dieselmotor- en machine-technologie het hoofd te bieden. Zoals bijvoorbeeld de belastbaarheid van de motor, beperkingen door milieu eisen, stabiele werking en betrouwbare besturing.

Eén van de toepassingsgebieden betreft baggerschepen, waar de dieselmotor, vaak in een gecompliceerde aandrijflijn, de pompen via een schakelbarekoppelling versnelt. Het bruikbare koppel-toerengebied wordt steeds meer ingeperkt, vooral wat betreft de reactie snelheid op lastwisselingen uit nullast. Hier moet het juiste evenwicht gevonden worden tussen de belasting van de koppeling en het werkbare gebied van de motor.

Het nieuwe systeem biedt volledige controle over de inschakel cyclus. Verder integreert het systeem de signalering van plotselinge overbelasting, geeft het in dat geval informatie aan de operators en wordt de koppeling indien nodig automatisch uitgeschakeld.

Het nieuwe besturingssysteem biedt de klant daardoor voordelen als:

• Gecontroleerd inschakelen

• Monitoren van slip en warmte inbreng

• Terugbrengen van onderhoud en reparatie

• Geen ontkoppeling zonder goede reden


Dubbele clutch voor cutter shaft (locatie Abu Dhabi)